Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyArchiv starších článků >> Návrh rozpočtu ZŠ Byšice na rok 2007 ...


Návrh rozpočtu ZŠ Byšice na rok 2007

Ing. Petr Orvoš

Vážení čtenáři a členové KRPŠ.

   V únoru tohoto roku proběhlo zasedání zastupitelstva obce, které se mimo jiné zabývalo návrhem rozpočtu obce na rok 2007. Jak jistě víte z Byšických novinek, rozpočet schválen nebyl a "jede se" v rozpočtovém provizoriu. 5.dubna 2007 má proběhnout jednání zastupitelstva  k návrhu rozpočtu (zřejmě již definitivnímu). Součástí diskuse na veřejném jednání byla i otázka financování naší školy. A protože asi mnozí z nás nemají představu co škola "stojí", předkládám veřejnosti v tomto článku návrh rozpočtu školy na rok 2007, tak jak byl předložen obci a dovoluji si připojit i svůj komentář. Takže, co rozpočet obsahuje?

Nezbytné výdaje pravidelné  
materiál spotřeba materiálu  
  předplatné tisku 7 000,00 Kč
  všeobecný spotřební materiál kancelářský materiál, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, ručníky, toner do tiskáren a kopírek, barvy, nástěnky, drobný materiál na opravy 150 000,00 Kč
  ochranné pracovní pomůcky 6 000,00 Kč
energie vodné 30 000,00 Kč
  plyn 530 000,00 Kč
  elektřina 170 000,00 Kč
  pohon.hmoty 2 000,00 Kč
opravy opravy a údržba, drobné rekonstr. práce uvnitř budovy  50 000,00 Kč
cestovné cestovné 5 000,00 Kč
služby poštovné 3 500,00 Kč
  všeobecné (revize has.přístr, tělocv.nář., klavíru; praní a čištění; eletro přistr.; plavání; zasklívání, drobné další služby) 50 000,00 Kč
  telefon 35 000,00 Kč
  zprac.mezd 70 000,00 Kč
  školení (BOZP, DVPP) 5 000,00 Kč
  odpady 10 000,00 Kč
  servis a obnova školní sítě, web. stránky 60 000,00 Kč
  programové vybavení  9 500,00 Kč
  revize plynu 35 000,00 Kč
jiné bank. poplatky 7 000,00 Kč
  pojištění majetku 9 750,00 Kč
celkem   1 244 750,00 Kč
nezbytné výdaje nepravidelné  
  kopírka 25 000,00 Kč
  malování školy 200 000,00 Kč
  výměna zářivkových těles ve třídách (1 třída) 30 000,00 Kč
  lavice a židle pro 1 třídu (60 židlí, 30 lavic) 117 000,00 Kč
  školní tabule (2ks) 30 000,00 Kč
  oprava oken - dílny (nátěr) 15 000,00 Kč
  nábytek sborovna 90 000,00 Kč
celkem   507 000,00 Kč
nutné opravy nezahrnuté v rozpočtu  
  oprava padajícího stropu malé tělocvičny  
  oprava podlahy velké tělocvičny (přebroušení, lak)  
  oprava padající omítky atiky u nové budovy  
  výměna žebrových radiátorů  

 

   Z výše uvedeného je zřejmé, že škola by potřebovala k nutnému provozu částku okolo 1.200.000 Kč. Toto je částka, která zajistí chod školy, bez jakýchkoliv investicí do vybavení školy, nákupu nových pomůcek, zlepšení stavu učeben, dovybavení modernější technikou pro výuku apod. Pokud by se mělo realizovat i něco z oprav (okna, lavice, nábytek, malování apod.) rozpočet by se vyšplhal skoro k částce 2.000.000 Kč. Je zřejmé, že obec ve svém rozpočtu zřejmě tolik peněz neuvolní, za předpokladu, že bude chtít udržet vyrovnaný rozpočet. Je mi jasné, že co občan, to názor na to, kam směřovat obecní peníze. Někdo preferuje odkanalizování (včetně mě), jiný opravy chodníků, silnic, osvětlení, někdo by přidal více  na hřiště a kulturu, jiný třeba na péči o zeleň. To vše je skutečně potřeba. Ale peníze nejsou. Proto je potřeba si stanovit priority. A já osobně si myslím, že prioritami obce je plošné odkanalizování a investice do školy.

  Škola je totiž unikátní. Chápu, že za "totality" byly školy všude a s nejrůznější úrovní, proto možná spousta z nás, kteří již tato léta máme za sebou, nepřikládá investicím do školy zásadní význam. Vždyť my jsme to přece také přežili, nebo ne? Před 100 lety byla škola jedním ze středobodů dění malých obcí a městeček. A dnes spolu s rušením škol se situace vrací. Mít školu je otázkou prestiže obce, jejího kulturního a společenského života, přílivu mladých rodin s dětmi. Vždyť škola dala v posledních letech obci akce typu Jarmarky, školní ples, akademie, oživuje masopustní tradici, rozšiřuje postupně zájmovou činnnost dětí  a spoustu jiných volnočasových aktivit dětí a dospělých. Jenže škola potřebuje i kvalitní výbavu, jinak rodiče začnou své děti posílat do škol lépe vybavených a s úbytkem dětí padne i škola. A dopravní dostupnost zde nehraje roli. V Mělníku jste za pár minut a v Praze za půl hodiny.

   Možná Vám připadá, že jsem odběhl od tématu rozpočtu školy. Ale k pochopení toho, proč je potřeba investovat do školy a ne třeba i do jiných důležitých věcí, jsem se musel podělit o své myšlenky. Podporuji navržený rozpočet školy a mohu jen doufat, že se v zastupitelstvu obce najde dost vůle k nějakému kompromisu a třeba i plánu, jak v budoucnu škole více pomoci. Prozatím budu rád, pokud si návrh přečtete a uděláte si představu za co se utrácejí i Vaše peníze z daní  a proč třeba žáci nedostanou některé věci zdarma, jako třeba papír na kopírování apod.

  No a pokud tyto řádky bude číst někdo z podnikatelů nebo někdo kdo má nějaké finance navíc a obětoval by je v prospěch naší školy, prosím, udělejte to. Děkuji.

P.S. Chápu, že zastupitelé nejsou v lehké situaci a velice oceňuji, že se problémem zabývají a snaží se i mimo rozpočet zajistit peníze navíc pro investice do školy. Za to jim děkuji a doufám, že uspějí. Konečně, proto jsme je i volili, ne?

Pozn. Autor je předsedou školské rady při ZŠ Byšice.Developed & Design by TOPLINE.CZ .